Loengu alguses tegime tagasivaate eelmisesse loengusse ja täpsemalt õpiväljundite sõnastamisse, mis osutus keeruliseks ülesandeks. Õppejõud andis ka ülevaate tehtud kodutöödest ja andis soovitusi, kuidas õpiväljundeid parandada. Kuna arutelu õpiväljundite sõnastamisel läks pikemaks, siis tegime koos ka harjutuse, kus sõnastasime õpiväljundeid kursusele, mille eesmärk on õppida koostama atraktiivne CV. Tekkis põnev arutelu, kus saime teada, et peaksime vältima mõiste rakendamise õpiväljundieid. Samuti ei ole soovitatav sõnastada õpiväljundit mõiste rakendamise kohta.

Edasi võtsime mõisted reliaablus ja valiidsus. Nendest rääkides tõi õppejõud väga hea lasketiiru näite.

  • Reliaablus ehk usaldusväärsus. Näitab, kui täpselt küsimustik mõõdab.
  • Valiidsus ehk tõepärasus. Näitab, kuivõrd test mõõdab sedam mida ta peaks

Loengu teises pooles liikusime edasi Merrilli Kivike-Tiigis mudeli juurde.

Osiste analüüs: Teadmuse liigid (Joonis 1)

Info esitlus
Tell
Juhtumi-kirjeldus
Show
Infomeenutamine
Ask
Rakendaminejuhtumil
Do
InfoFakt———LoetleNäitaNimeta———
OsadMõiste———NimetaOsuta———
LiigidMõisteNäitedAntinäitedDefineeriSelgitaKlassifitseeriToo näiteid
KuidasProtseduurDemoJärjestaKirjeldaSooritaTeosta
Mis juhtubsiis kuiReegelDemoKirjeldaPõhjendaEnnustaMääratingimused

Joonis 1. Teadmuse liigid (Laanpere, M loenguslaidid)

Traditsiooniline õppestrateegia (joonis 2)

Joonis 2. Traditsiooniline õppestrateegia (Laanpere, M loenguslaidid)

Merrill ütles, et tegelikult peaks õpetaja looma 4 põhilist ülesannet ja kõik ülesanded haakuks nendega. (Joonis 3)

Joonis 3. Ülesandepõhine strateegia

w