Alustasime loengut eelmise kordamisega – kuidas kujuneb hinne, disaini mõiste kordamine, blueprint, õppedisaini mõiste.

Merrill: õpetamise esmased printsiibid (Joonis 1)

  • Probleem: Õpetamine on üles ehitatud elulisele ülesandele
  • Aktiveerimine: uued teadmised seotakse eelmistega
  • Demonstreerimine: õpetaja näitab ette ühe sarnase ülesande
  • Rakendamine: õpilased saavad rakendada õpitut tuttavas kontekstis
  • Lõimimine: õpilane rakendab igapäeva elu õpitut. Tihti seda õpetaja ei näegi.
Joonis 1. Merrill: õpetamise esmased printsiibid (Laanpere, M loenguslaidid)

Edasi rääkisime Merrilli “Kivike-tiigis” mudelit, millest tegin ülevaate ka enda eelmises postituses. (Joonis 2).

  • Probleem/ülesanne: eluline ülesanne, mis õpilasi kõnetaks
  • Osiste analüüs: mõisted, faktid, protseduurid ja reeglid
  • Strateegia: kuidas seda õpetada? Millised õppetükid on?
  • Kujundamine: kuidas kõik õpikeskkonnas välja näeb?
  • Tootmine: õppedisainer hoiab silma peal, et kõik oleks nii nagu vaja.
Joonis 2. Merrill “Kivike-tiigis” mudel

Edasi rääkisime hierarhilisest tegumianalüüsist (Joonis 3).

Joonis 3. Hierarhiline tegumianalüüs

Edasi tegelesime enda rühmatöödega ja tunni lõpus tegi õppejõud ülevaate Bloomi taksonoomiast.