I pool

Loengu alguses tegime ülevaate eelmisesse loengusse – vaatasime üle innovatsiooni difusiooni. Edasi hakkas rollimäng sissejuhatus, kus õppejõud tegi ülevaate kultuurimuutusest kui amööbi kulust, eduteguritest ja tegutsemistasanditest. Siis hakkas rollimäng. Kõik tudengid said endale rolli, mida nad täitsa hakkasid. Meie innovatsiooniks oli see, et õpikud kaoksid ja tuleksid ainult digiõpikud. Pean ütlema, et olen rollimängude suhtes skeptiline, sest olen õpetajana koolitustel teinud palju rollimänge ja alati pole mul nendest kõige parem tunne jäänud. Seekord pean ütlema vastupidist – rollimäng andis väga hea ülevaate innovatsiooni kulgemisest. See oli küll väga kiirendatud versioon, aga andis hea ülevaate.

Järgmiseks saime katsetada ühte innovatsiooni mängu, mis eelmisel korral jäi tegemata: https://diffuse.sitehost.iu.edu. Jällegi pean tõdema, et tegemist oli väga põneva mänguga, mida kodus soovin kindlasti veel edasi uurida.

II pool

Loeng algas innovatsiooni omaksvõtu teooriate tutvustamisega. Tutvusime Gartner hype cycle 2009 vs 2016 mõõtmiste tulemusega, kolme versiooni TAM mudeliga, mis sai algselt kriitikat ja seda püüti täiendada. Samas teine TAM versioon oli väga populaarne magistrantide ja doktorantide seas, sest see oli kergesti tõlgitav ja kohandatav. Concerns-Based Adoption mudeli puhul oli huvitav see, et sellel puhul ei moodustu klassikalist innovatsioonikõverat, vaid innovatsioon n-ö ületatakse. Selle mudeli puhul on välja toodud “”Mure” etapid ja kasutamise tasemed. RAT ja SAMR mudelite puhul on empiiriline põhi nõrk. SAMR mudelis on kaks etappi: 1. tehnoloogiat kasutatakse, et olemasolevat paremaks muuta (asendamine ja laiendamine) 2.tänu uuele tehnoloogiale võetakse kasutusele uus tehnoloogia (põhiprotsesside ümberdisainimine, organisatsiooni tasandil suur muutus). Toimijavõrgustiku teooria, kus osalevad masinad ja nende kasutajad. Ta peab masinaid inimeste sarnaseks. Sotsio-tehnilised üleminekud käsitleb tehnoloogilist innovatsiooni kui kultuurilise-majanduslikuna. Areng ei käi püsivas joones. Kui innovatsioon käib n-ö s-kujulised, siis käib vahepeal katkestus. Organisatsiooni innovatsiooniküpsus, mille aluseks on CMM (1. algne/kaootiline 2.rutiinne 3.määratletud 4.juhitud 5.optimeeritud).

Digiuuenduse ulatus ja sügavus (Laanpere, M. loenduslaidid)

DigiPeegel.ee: Kooli digiküpsuse enesehindamisvahend (Laanpere, M. loenduslaidid)