Esimeses loengus tuli algselt paarides mõelda, mis meie jaoks on innovatsioon ja see esitada mõistekaardina. Edasi rääkisime erinevatest innovatsiooni definitsioonidest ja sellest, kuidas keegi seda mõistnud ning seletanud on. Ka sellest, et tihit peetakse innovatsiooni ainult teaduslikuks või tehniliseks uuenduseks. “Innovatsioon on uus või märkimisväärselt täiustatud: a) turule toodud toode või teenus; b) ettevõttes rakendatud tootmisprotsess.” (OECD)

Innovatsiooni liikidest rääkisime:

  • tooteinnovatsioonist
  • protsessiinnovatsioonist
  • organisatsioonilisest innovatsioonist
  • turunduslikust innovatsioonist

Samuti rääkisime innovatsiooni skaalast ja tempost. Välja toodi kolm astet: a) inkrementaalne, kus väärtust tõstetakse vaikselt b) radikaalne, kus liigutakse edasi suurte sammudega c) revolutsiooniline, kus on mitme innovatsiooni koosmõju.

Edasi tulid innovatsiooni teoreetilised käsitlused, millest toodi välja:

  • Tehnoloogia omaksvõtu mudel (TAM, Venkatesh, 2000)
  • Innovatsiooni difusioon (Rogers, 1962)
  • Sotsio-tehniliste üleminekute teooria (Geels, 2002)
  • Organisatsiooni innovatsiooniküpsusemudel