Innovatsioonitehnoloogiad

3.loengu refleksioon

I pool Loengu alguses tegime ülevaate eelmisesse loengusse - vaatasime üle innovatsiooni difusiooni. Edasi hakkas rollimäng sissejuhatus, kus õppejõud tegi ülevaate kultuurimuutusest kui amööbi kulust, eduteguritest ja tegutsemistasanditest. Siis hakkas rollimäng....

2.loengu refleksioon

Loengu alguses tegime tagasivaate eelmisesse - innovatsiooni mõiste, innovatsiooni liigid. Loengu kindlasti kõige põnevamaks osaks oli praktiline pool, kus pidime pakkuma välja innovaatilisi lahendusi, mis kasutaks: riidepuud, plekkpurki, soola, pesunööri, kellukest....

1.loengu refleksioon

Esimeses loengus tuli algselt paarides mõelda, mis meie jaoks on innovatsioon ja see esitada mõistekaardina. Edasi rääkisime erinevatest innovatsiooni definitsioonidest ja sellest, kuidas keegi seda mõistnud ning seletanud on. Ka sellest, et tihit peetakse...

Innovatsioonipoliitika analüüs

“Euroopa 2020” strateegia  Suur roll on hariduse ja koolituste toetamine ja seda erinevatel kooliastmetel ja tasemetel. Seoses sellega soovitakse parandada digitaalsete lahenduste ja -süsteemide välja töötamist, digioskuste arendamine, uute võimaluste loomine....

Mina ja innovatsioon

Viimasel ajal olen enam kokku puutunud „targa koduga“ ja täpsemalt Philips HUE pirnidega. Nad on väga energiasäästlikud, kuna kasutavad LED-tehnoloogiad ja targale kodule omaselt on neid võimalik kaugelt juhtida. Nende eelis on ka see, et on võimalik teha stseene....