Innovatsioonitehnoloogiad

Innovatsioonimudelid – Digipeegel.ee

Digipeegel on loodud selleks, et koolid saaksid hinnata enda digiküpsust. See annabki koolidele võimaluse ennast kaardistada digiküpsuse maastikul ja seejuures digi-innovatsiooni läbi viia. 2019 aasta andmetel täidab digipeeglit 449 üldhariduskooli. (Digipeegel) Edasi...

3.loengu refleksioon

I pool Loengu alguses tegime ülevaate eelmisesse loengusse - vaatasime üle innovatsiooni difusiooni. Edasi hakkas rollimäng sissejuhatus, kus õppejõud tegi ülevaate kultuurimuutusest kui amööbi kulust, eduteguritest ja tegutsemistasanditest. Siis hakkas rollimäng....

2.loengu refleksioon

Loengu alguses tegime tagasivaate eelmisesse - innovatsiooni mõiste, innovatsiooni liigid. Loengu kindlasti kõige põnevamaks osaks oli praktiline pool, kus pidime pakkuma välja innovaatilisi lahendusi, mis kasutaks: riidepuud, plekkpurki, soola, pesunööri, kellukest....

1.loengu refleksioon

Esimeses loengus tuli algselt paarides mõelda, mis meie jaoks on innovatsioon ja see esitada mõistekaardina. Edasi rääkisime erinevatest innovatsiooni definitsioonidest ja sellest, kuidas keegi seda mõistnud ning seletanud on. Ka sellest, et tihit peetakse...

Innovatsioonipoliitika analüüs

“Euroopa 2020” strateegia  Suur roll on hariduse ja koolituste toetamine ja seda erinevatel kooliastmetel ja tasemetel. Seoses sellega soovitakse parandada digitaalsete lahenduste ja -süsteemide välja töötamist, digioskuste arendamine, uute võimaluste loomine....