Tunni alguses saime ülevaate sellest, kuidas hinne kujuneb:

  1. Kolm individuaalset ülesannet
  • referaat või teaduskirjanduse analüüs (hea oleks siduda magistritöö teoreetilise osaga) võib olla ka demo digitaalse õppevara näide kaastugengitele
  • veebipõhise teadmustesti koostamine TAO abil
  • individuaalne lõputöö: e-Koolikoti digikogumiku koostamine H5P kasutades

2. Paaristöö: Veeb 2.0 põhise õppematerjali koostamine

3. Õpikogemuse refleksioon blogis

Esmalt arutlesime, millist digiõppevara on olemas. Suuremad tüübid on järgmised: testid, simulatsioonid, õpimängud, interaktiivsed õpoematerjalid (Tebo.ee), digiõpikud

1.põlvkond (1997): õpitarkvara lauaarvutis. Õppevara oli sellel ajal CD-l. Probleemiks oli see, et kui op.süsteemi vahetati, ei pruukinud see enam töötada.

2.põlvkond (2007): veebipõhised monoliitsed infosüsteemid. Lõppkasutaja suhtleb läbi brauseri serveril paikneva infosüsteemiga. Moodle kasutamine tõuseb Eestis. Õppevara oli veebipõhine.

3.põlvkond (2020):”Hariduspilv”, hajutatud ja koosvõimelised veebiteenused. Õpetajad saadavad õpilased ülesandeid lahendama erinevatesse keskkondadesse ja otsivad pidevalt uusi kohti. 3.põlvkonna missioon on see, kuidas koguda kokku andmed, mida õpilased tegid, millised olid nende tulemused ja õpetaja saab ühised tulemused. Eestis on hetkel 3.põlvkonna esindaja on eKoolikott.

E-Koolikoti loogika. E-Koolikott on kataloog, õppematerjal luuakse mujal. Kõrvale on loodud sisuloome. Sisuloomes on mallid (ajatelg, paaride ühendamine jne), mille põhjal saab õpetaja hakkama looma enda ülesannet. Edaspidised mõtted: õpilane logib sisse ikka näiteks e-kooli, kus on link e-Koolikotti, kus ongi ülesanne, mille õpetaja sisuloomes lõi. Hiljem tuleb õpetajale statistika õpilase ülesande kohta. E-Koolikoti põhimõte on see, et seal ei ole materjale, vaid sealt suunatakse edasi. Seal saab teha ka kogumikke.

Avatud õppevara (OER) – Tasuta kasutatav õppevara.

Õpiobjekt: koosvõimeline ja taaskasutatav digitaalne õppematerjal. Seda saab pookida teistele materjalidele. Sellele on lisatud metaandmed. Selle tunnused: ligipääsetavus, kohandatavus, kokkuhoid, vastupidavus, koosvõime, korduvkasutus.

Eestis: APStest, Miksike (?), Koolielu, eKoolikott, Tebo õpiveeb

Digitaalne õppevara ja pedagoogika

Milline võiks olla muutunud õpikäsitust (loov, koostöine, enesejuhitav, ettevõtlik õppimine) toetav digitaalne õppevara? Õpetajad saavad täiendada õpikud, ka õpilased saavad seda teha, õpilastel on valik, mis ülesandeid teha, õpilastele ja õpetajatele on ette antud meetoteid ning vähem fakte, õpilane koostab ise ülesandeid digiõpikus.

Pilt 1. Õppija õppevara kaasautorina (Laanpere, M loenguslaidid)

Kodutööd tehes on oluline silmas pidada, et tehtav materjal ei tohi olla ainult 0 või 1 tasemel. (vt Pilt 1)

Pilt 2. Vahendid digiõppevara loomiseks (Laanpere, M loenguslaidid)