3.loengu relfeksioon

Loengu alguses tegime tagasivaate eelmisesse loengusse ja täpsemalt õpiväljundite sõnastamisse, mis osutus keeruliseks ülesandeks. Õppejõud andis ka ülevaate tehtud kodutöödest ja andis soovitusi, kuidas õpiväljundeid parandada. Kuna arutelu õpiväljundite sõnastamisel...

2.loengu relfeksioon

Alustasime loengut eelmise kordamisega – kuidas kujuneb hinne, disaini mõiste kordamine, blueprint, õppedisaini mõiste. Merrill: õpetamise esmased printsiibid (Joonis 1) Probleem: Õpetamine on üles ehitatud elulisele ülesandeleAktiveerimine: uued teadmised...

Kahe õppedisaini mudeli analüüs

Merrilli õppedisani mudel, mida nimetatakse “kivike tiigis”, on kõige populaarsem loodud mudelitest. Põhimõte on selles, et ringi keskel on kivike, mis siis tekitab ülejäänud ringe. Sama põhimõte, kui visata kivi vette ja tekib lainetus. Põhimõte on selles, et kõik...

Projektirühm ja teema

Pealkiri: WeDo 2.0 robotite kasutusvõimaluste e-koolitus koolieelse lasteasutuse ja algklasside õpetajatele Sihtrühm: koolieelse lasteasutuse ja algklasside õpetajad Probleem: Paljudel koolidel on robotid olemas, aga neid ei kasutata, kuna õpetajatel...

1.loengu refleksioon

Disaini mõiste (instructional disain) Esimese asjana saime loengus kohe uurida, milline on meie toolide disain. Nagu ikka tuli kohe välja esteetiline pool, mis tegelikult on lõpp-produkt ja alles siis funktsionaalne pool. Profesionaali jaoks on disain protsess ja...