Refleksioon I

Tunni alguses saime ülevaate sellest, kuidas hinne kujuneb: Kolm individuaalset ülesannet referaat või teaduskirjanduse analüüs (hea oleks siduda magistritöö teoreetilise osaga) võib olla ka demo digitaalse õppevara näide kaastugengiteleveebipõhise teadmustesti...