Õpikeskkonnad

Teise teema jaoks valisin lugemiseks „Haridustehnoloogia käsiraamatu“ esimese peatüki. Väljataga, Pata ja Priidik (2009) toovad välja, et õpikeskkond on õppimisel ja õpetamisel väga oluline ning seda, et järjest enam kujundab õpikeskkonda koos õpetajaga ka õppija....

Haridustehnoloogia ajalugu

Valisin kodutöö tegemiseks järgmise artikli e-õppe ajaloost. Pean tunnistama, et haridustehnoloogia ajalugu, ja sellega kaasnevalt ka e-õppe ajalugu, on mulle küllaltki võõras teema. Alustasin nüüd haridustehnoloogina kolmandat aastat tööd, aga ajaloo poolt pole ma...

Õpileping

Siis on kursuse “Õpikeskkonnad ja -võrgustikud esimene kodutöö. Teema Kursusel “Õpikeskkonnad ja -võrgustikud” soovin saada ülevaadet erinevatest õpikeskkondadest. Samuti põhilisi teadmisi, kuidas nad töötavad ja kuidas oleks neid võimalik kasutada õpetajatel...

Mina ja innovatsioon

Viimasel ajal olen enam kokku puutunud „targa koduga“ ja täpsemalt Philips HUE pirnidega. Nad on väga energiasäästlikud, kuna kasutavad LED-tehnoloogiad ja targale kodule omaselt on neid võimalik kaugelt juhtida. Nende eelis on ka see, et on võimalik teha stseene....