1.loengu refleksioon

Esimeses loengus tuli algselt paarides mõelda, mis meie jaoks on innovatsioon ja see esitada mõistekaardina. Edasi rääkisime erinevatest innovatsiooni definitsioonidest ja sellest, kuidas keegi seda mõistnud ning seletanud on. Ka sellest, et tihit peetakse...

Innovatsioonipoliitika analüüs

“Euroopa 2020” strateegia  Suur roll on hariduse ja koolituste toetamine ja seda erinevatel kooliastmetel ja tasemetel. Seoses sellega soovitakse parandada digitaalsete lahenduste ja -süsteemide välja töötamist, digioskuste arendamine, uute võimaluste loomine....

1.loengu refleksioon

Disaini mõiste (instructional disain) Esimese asjana saime loengus kohe uurida, milline on meie toolide disain. Nagu ikka tuli kohe välja esteetiline pool, mis tegelikult on lõpp-produkt ja alles siis funktsionaalne pool. Profesionaali jaoks on disain protsess ja...

Õpihaldussüsteemid

Mina valisin kolmanda teema valikust praktilise ülesande. Mina katsetan sellist keskkonda nagu Õpiveeb. Olen selle leheküljega küll varem kokku puutunud, aga vahepeal on Tebo teinud mitmeid muutuseid. Kuna meie koolis, kus töötan, toetatakse väga erinevate keskkondade...

Õpikeskkonnad

Teise teema jaoks valisin lugemiseks „Haridustehnoloogia käsiraamatu“ esimese peatüki. Väljataga, Pata ja Priidik (2009) toovad välja, et õpikeskkond on õppimisel ja õpetamisel väga oluline ning seda, et järjest enam kujundab õpikeskkonda koos õpetajaga ka õppija....