Ettekanne

Meie esitlus: https://docs.google.com/presentation/d/1SlfDqsSbk4Rxw2N7fwV91w-2GXbo6-WpUR7zSWgKya0/edit?usp=sharing

Innovatsioonimudelid – Digipeegel.ee

Digipeegel on loodud selleks, et koolid saaksid hinnata enda digiküpsust. See annabki koolidele võimaluse ennast kaardistada digiküpsuse maastikul ja seejuures digi-innovatsiooni läbi viia. 2019 aasta andmetel täidab digipeeglit 449 üldhariduskooli. (Digipeegel) Edasi...

3.loengu relfeksioon

Loengu alguses tegime tagasivaate eelmisesse loengusse ja täpsemalt õpiväljundite sõnastamisse, mis osutus keeruliseks ülesandeks. Õppejõud andis ka ülevaate tehtud kodutöödest ja andis soovitusi, kuidas õpiväljundeid parandada. Kuna arutelu õpiväljundite sõnastamisel...

Innovaatiline õpilugu

Viiendaks ülesandeks valisin variandi A ehk luua ise üks innovaatiline õpilugu ehk tunnikava. Kuna lähtusin kava koostamisel enda kooli võimalustest, siis valisin Androidi nutiratta (niisama tunnikava koostamisel oleksin valinud Apple oma). Pean ka mainima, et äppide...

2.loengu relfeksioon

Alustasime loengut eelmise kordamisega – kuidas kujuneb hinne, disaini mõiste kordamine, blueprint, õppedisaini mõiste. Merrill: õpetamise esmased printsiibid (Joonis 1) Probleem: Õpetamine on üles ehitatud elulisele ülesandeleAktiveerimine: uued teadmised...